Akredytacje

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

 • Akredytacje prasowe na mecze Nice PLŻ i inne imprezy żużlowe rozgrywane na obiekcie Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1 są przyznawane przez GKŻ Wybrzeże na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN,
 • Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp.,
 • Jedna Redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (dziennikarz + fotoreporter),
 • Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie,
 • Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2019 należy składać do dnia 29.03.2018 r., wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja całoroczna ma być wystawiona. Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@wybrzezegdansk.pl,
 • Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 13.00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest czwartek),
 • Wnioski dostarczone po upłynięciu wskazanych powyżej terminów nie zostaną rozpatrzone,
 • Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji,
 • Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski poprawnie wypełnione, tj. zawierające wszystkie wymagane dane oraz przesłane na formularzu dostępnym na stronie www.wybrzezegdansk.pl,
 • Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn I ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy,
 • Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny,
 • Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
 • Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach Nice PLŻ,
 • Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM,
 • Każdemu akredytowanemu dziennikarzowi i fotoreporterowi przysługuje jeden bezpłatny program zawodów,
 • Jedynym wejściem, którym przedstawiciele mediów mogą się dostać na koronę stadionu, jest brama parku maszyn
 • Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany wchodząc na obiekt musi okazać plakietkę akredytacyjną (na cały sezon 2019 lub jednorazową) oraz ważną legitymację prasową,
 • Dziennikarze i fotoreporterzy mogą wejść do parku maszyn wyłącznie bramą przy Bramie Maratońskiej,
 • Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle oficjalnej ścianki sponsorskiej Klubu,
 • Dziennikarz lub fotoreporter jest uprawniony do:
  • wstępu do parku maszyn przed rozpoczęciem zawodów (najpóźniej 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu dziennikarze muszą bezwzględnie opuścić park maszyn) i po ich zakończeniu - po udzieleniu zgody przez kierownika zawodów,
  • wejścia na lożę prasową,
  • uczestnictwa w pomeczowej konferencji prasowej,
 • Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej. Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora,
 • Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi wstępu i przebywania na terenie obiektu i uczestnictwa w imprezie, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, dostęp do pewnych stref jest zabroniony osobom nie posiadającym do tego wyraźnego upoważnienia wydanego przez Zarząd Klubu. W tej sytuacji należy podkreślić, iż w przypadku zaistnienia szkód lub innych konsekwencji związanych z samowolnym wstępem lub przebywaniem przez takie nieupoważnione osoby na terenie takich stref, Klub nie ponosi winy za uzyskanie przez takie osoby takiego nieautoryzowanego wstępu do tych stref, zatem w konsekwencji Klub nie może ponosić prawnej odpowiedzialności za żadne związane z tym skutki.
 • Z racji bliskości przebywania fotoreporterów przy strefie bezpośredniej rywalizacji zawodników Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne sytuacje, które mogą doprowadzić do jakiegokolwiek uszczerbku na ich zdrowiu. Posiadacz identyfikatora może być narażony na wysoki poziom hałasu.
 • Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora.
 • Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana jest najpóźniej 24 godziny przed zawodami,
 • W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje rzecznik prasowy Klubu.


  Uwaga: zeskanowane wnioski powinny zostać przesłane w postaci pliku jpg lub pdf. Wymiary wniosku muszą umożliwiać swobodne odczytanie wszystkich informacji na nim zawartych.

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Zdunek Wybrzeże Gdańsk 0 0 0
2 Apator Toruń 0 0 0
3 Arged Malesa Ostrovia Ostrów Wielkopolski 0 0 0
4 Car Gwarant Start Gniezno 0 0 0
5 Lokomotiv Daugavpils 0 0 0
6 Orzeł Łódź 0 0 0
7 Polonia Bydgoszcz 0 0 0
8 Unia Tarnów 0 0 0

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus