Akredytacje

Informujemy o uruchomieniu procesu akredytacyjnego dla przedstawicieli mediów na domowe mecze drużyny żużlowej Energi Wybrzeża Gdańsk w ramach rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi na sezon 2024.

Proces akredytacyjny trwać będzie od 29 marca do 10 kwietnia 2024 roku wyłącznie za pośrednictwem portalu Accredito.com. Inna forma wnioskowania o wydanie akredytacji nie będzie akceptowana. Liczba akredytacji jest ograniczona, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wydania akredytacji.

Accredito.pl – Energa Wybrzeże Gdańsk – sezon 2024 – proces akredytacyjny – KLIKNIJ


Kontakt z rzecznikiem prasowym klubu Wybrzeże Gdańsk S.A.
Rafał Sumowski
e-mail: rzecznik@wybrzezegdansk.pl

Regulamin organizacyjny rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi - KLIKNIJ


Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji prasowych Wybrzeże Gdańsk S.A. na sezon 2024

1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez Wybrzeże Gdańsk S.A. udzielane są za pośrednictwem elektronicznego Biura Prasowego klubu na portalu Accredito.com. Wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie i subskrybujące Biuro Prasowe Wybrzeże Gdańsk S.A. będą uprawnione do składania wniosków akredytacyjnych. Liczba akredytacji jest ograniczona. Bezpośredni odnośnik:

https://accredito.com/accredit/metalkas_2_ekstraliga_sezon_2024_energa_wybrzeże_gdańsk/13708

2. Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom, itp.

3. Wnioski o akredytację stałą na sezon 2024 należy składać do 10 kwietnia 2024.

4. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie.

5. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w zapowiedziach, sprawozdaniach i relacjach z meczów Metalkas 2. Ekstraligi:
a) pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych
b) aktualnego logotypu Metalkas 2. Ekstraligi
c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym
d) zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych, czapkach, itp.), które nie naruszają dobrego imienia Metalkas 2. Ekstraligi oraz klubów.

6. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji zostanie udostępniona dla dziennikarza/fotografa za pośrednictwem adresu e-mail podanego we wniosku akredytacyjnym na stronie Accredito.com.

7. Akredytacje wydane na cały sezon obowiązują na imprezy pozaligowe organizowane przez Wybrzeże Gdańsk S.A. na Stadionie im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku.

8. Kamizelki dla fotoreporterów będą wydawane przez osobę do tego wyznaczoną w kasie technicznej wraz z opaskami na rękę obowiązującymi na dany mecz.

9. Fotoreporterzy potwierdzają otrzymanie kamizelki FOTO z unikalnym numerem poprzez złożenie podpisu na liście. Kamizelka każdorazowo musi zostać zwrócona po zawodach do osoby wyznaczonej. Niezwrócenie kamizelki traktowane jest jako naruszenie regulaminu i może być powodem odebrania akredytacji.

10. Podczas wydawania akredytacji FOTO oraz WIDEO (dla operatorów telewizyjnych) fotoreporterzy i operatorzy kamer zobowiązani są do przedstawienia numeru ważnej polisy NNW. Brak ważnej polisy jest równoznaczny z odmową przyznania akredytacji. Zapis dotyczący operatorów kamer dotyczy przede wszystkim operatorów telewizji niebędących telewizjami partnerskimi ligi.

11. Fotoreporterzy zobowiązani są do noszenia wydanych przez Klub kamizelek w trakcie przebywania na stadionie. Fotoreporterzy oraz przedstawiciele TV z prawem wstępu na płytę boiska zobowiązani są do noszenia długich, czarnych spodni.

12. Indywidualny numer fotoreportera, który umieszczony jest na kamizelce, nie może być zasłaniany przez żadne części ubioru fotoreportera.

13. Fotoreporterzy i pracownicy telewizji są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przebywania w parku maszyn oraz w obrębie toru i na płycie boiska.

14. Każdy dziennikarz i fotoreporter zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który będzie ważny wyłącznie w zestawie z opaską na rękę obowiązującą na dane spotkanie.

15. Klub Wybrzeże Gdańsk S.A. zastrzega, że przebywanie w parku maszyn - zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje wyłącznie ekipom mediów klubowych oraz fotoreporterom PZM i klubowym.

16. Klub zapewnia dostęp mediów do parku maszyn wyłącznie po zakończeniu meczu – po zwolnieniu motocykli przez sędziego zawodów.

17. Fotoreporterzy i akredytowani dziennikarze winni stosować się do ogólnego regulaminu przyznawania akredytacji prasowych, oraz wszelkich przepisów dotyczących pracy dziennikarzy i fotoreporterów, w tym szczególnie do zapisów Regulaminu Organizacyjnego Metalkas 2. Ekstraligi na sezon 2024.

18. Fotoreporterzy i dziennikarze winni stosować się do poleceń wydawanych przez sędziego zawodów, organizatorów, w tym do zaleceń służb ochrony i służb informacyjnych zawodów.

19. Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może jednocześnie przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów, z których jeden może być delegowany przez SE. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie jednocześnie zamiennie maksymalnie dwie osoby (po jednym przedstawicielu Gości/Gospodarzy) spośród fotoreporterów lub ekipy reporterskiej telewizji klubowej Gości/Gospodarzy oraz zamiennie dodatkowo 1 fotoreporter SE.

20. Klub wyznacza swojego fotoreportera w osobie Tomasza Rosochackiego. Jest on osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie przedmeczowej odprawy fotoreporterów oraz decyzyjną w kwestii rotacji dotyczącej przebywania na płycie boiska.

21. Klub Wybrzeże Gdańsk S.A. zastrzega, że w przypadku łamania regulaminu ma prawo cofnięcia akredytacji, w tym cofnięcia akredytacji ze skutkiem natychmiastowym.

22. Akredytacja może być nieprzyznana, niewydana lub cofnięta przez Klub Wybrzeże Gdańsk S.A. w każdym czasie bez podania przyczyny.

23. Klub Wybrzeże Gdańsk S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2024.

 

 

 

 

Następny mecz:

23.06.2024, 14:00 / Gdańsk

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Innpro ROW Rybnik 7 13 +42
2 Cellfast Wilki Krosno 8 11 +26
3 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 8 11 +63
4 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 7 10 +28
5 #OrzechowaOsada PSŻ Poznań Poznań 7 7 -26
6 Texom Stal Rzeszów 7 4 -6
7 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 7 4 -46
8 Energa Wybrzeże Gdańsk 7 1 -81

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus