Akredytacje

POBIERZ WNIOSEK AKREDYTACYJNY


ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI W SEZONIE 2023

1.  Akredytacje prasowe na mecze 1. Ligi Żużlowej oraz inne imprezy żużlowe rozgrywane na obiekcie Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku przy ulicy Zawodników 1 są przyznawane przez GKŻ Wybrzeże na podstawie wniosków akredytacyjnych. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie media zarejestrowane w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN.

2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp. Jedna Redakcja ma prawo skorzystać maksymalnie z dwóch akredytacji na dane zawody (dziennikarz + fotoreporter).

3. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Wniosek o akredytację całoroczną  wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera należy złożyć do 31 marca 2023 roku. Wnioski jednorazowe należy składać najpóźniej na trzy dni przed zawodami - do godziny 15:00 - wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, na którego akredytacja ma być wystawiona. Wnioski należy przesyłać na adres rzecznik@wybrzezegdansk.pl

5. Wnioski dostarczone po upłynięciu wskazanych powyżej terminów nie zostaną rozpatrzone. Przesłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski poprawnie wypełnione, tj. zawierające wszystkie wymagane dane oraz przesłane na formularzu dostępnym na stronie www.wybrzezegdansk.pl

6. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów ligowych oraz innych zawodów pełnych nazw drużyn I ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. W przypadku zmiany nazwy drużyny/rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy.

7. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.

8. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto powinny być ubezpieczone od NNW.

9. Osoby, którym przyznano akredytację zobowiązują się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach  1. Ligi Żużlowej.

10. Dziennikarze i fotoreporterzy w czasie przebywania na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulaminów FIM oraz PZM.

11. Dziennikarz lub fotoreporter akredytowany wchodząc na obiekt musi okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz ważną legitymację prasową.

12. Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle oficjalnej ścianki sponsorskiej Klubu.

13. Dziennikarz lub fotoreporter jest uprawniony do wejścia na trybunę.

14. Na terenie stadionu w trakcie wykonywania zadań dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służby ochrony i technicznej. Dziennikarz jest zobowiązany okazywać akredytację na każde wezwanie służb ochrony i organizatora.

15. Poprzez noszenie identyfikatora jego posiadacz akceptuje regulamin obiektu oraz regulaminy, według których odbywają się zawody żużlowe. Niepodporządkowanie się w/w przepisom spowoduje natychmiastowe cofnięcie ważności i odebranie identyfikatora.

16. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji, a także miejscu i terminie jej odbioru, jest wysyłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym. Taka informacja wysyłana jest najpóźniej 24 godziny przed zawodami.

17. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Rzecznik Prasowy Klubu.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACY PRASY I FOTOREPORTERÓW WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU ROZGRYWEK NA SEZON 2023

1. Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 60 minut przed godziną ich rozpoczęcia.

2. W parku maszyn w trakcie zawodów mogą przebywać jedynie osoby posiadające zieloną kamizelkę  - trzy osoby spośród fotoreporterów oraz ekipa reporterska telewizji klubowej (maksymalnie dwie osoby) i ekipa TV PZM (dwie osoby).

3. Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn.dźwi

4. Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego, zaś do wydzielonej strefy do wywiadów 5 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu. Organizator zapewnia wydzieloną strefę  do wywiadów poza parkiem maszyn, w której możliwe jest przeprowadzanie wywiadów z zawodnikami nie wcześniej niż 5 minut od zakończenia ostatniego wyścigu.

5. Podczas zawodów na płycie wewnątrz toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów. Mogą oni przebywać również w parku maszyn lub w innej wyznaczonej strefie stadionu.

6. Przedstawiciel marketingu Gospodarzy i Gości może przebywać przed, w trakcie i po meczu w parku maszyn.

7. Fotoreporterzy przebywający na płycie zobowiązani są do założenia długich spodni. Pozostali, wedle Regulaminu Osób Funkcyjnych, mogą wykonywać zdjęcia wyłącznie zza bandy.

8.  Fotoreporterzy na płycie wewnątrz toru i w parku maszyn oraz ekipy telewizji klubowych (tylko w parku maszyn) muszą posiadać kamizelki w kolorze pomarańczowym.

9. Fotoreporterzy klubowi (gospodarza i gościa) w parku maszyn i na płycie (wymiennie) muszą posiadać kamizelki w kolorze zielonym.

10. Fotoreporterzy bez prawa wstępu na płytę i do parku maszyn muszą posiadać kamizelki w kolorze żółtym.

11. Za przydział jednej pomarańczowej kamizelki odpowiada Tomasz Rosochacki, pierwszeństwo mają przedstawiciele partnerów medialnych Klubu. Gorąco prosimy o stosowanie się do poleceń p. Rosochackiego. Odprawa fotografów po próbie toru, ok. 15 minut przed prezentacją, pod trybuną prasową.

12. Dziennikarze z akredytacjami MEDIA i niebieskimi opaskami proszeni są o kierowanie się do wejścia nr 5, bezpośrednio na trybunę prasową. Po zakończeniu spotkania i zwolnieniu motocykli przez sędziego zawodów, dziennikarze mogą udać się pasem bezpieczeństwa do parku maszyn / strefy do wywiadów.

13. Bezpłatny parking dla przedstawicieli mediów oraz VIP znajduje się na lewo od stadionu, od strony ul. Zawodników (pierwszy parking, po lewej stronie - PARKING 1).

 

 

Następny mecz:

14.04.2024, 00:00 / Gdańsk

Tabela:

msc drużyna M Pkt +/-
1 Cellfast Wilki Krosno 0 0 0
2 Innpro ROW Rybnik 0 0 0
3 Abramczyk Polonia Bydgoszcz 0 0 0
4 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 0 0 0
5 Energa Wybrzeże Gdańsk 0 0 0
6 H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 0 0 0
7 Texom Stal Rzeszów 0 0 0
8 InvestHousePlus PSŻ Poznań 0 0 0

Social Media

Nasi Partnerzy

Sponsor Tytularny

Partnerzy Główni

Sponsor Strategiczny Plus